Planters

Eco White Wall Planter
Eco White Wall Planter

Eco White Wall Planter

From $29.99

Eco Charcoal Wall Planter
Wally Eco Charcoal Living Wall Planter Side View

Eco Charcoal Wall Planter

From $29.99

Eco Stone Wall Planter
Eco Stone Wall Planter

Eco Stone Wall Planter

From $29.99

Eco Terracotta Wall Planter
Wally Eco Terracotta Vertical Garden Wall Planter Front View

Eco Terracotta Wall Planter

From $29.99

Eco Rose Wall Planter
Wally Eco Rose Living Wall Planter Front View

Eco Rose Wall Planter

From $29.99

Loop Hanging Planter in White
Loop Hanging Planter in White

Loop Hanging Planter in White

From $29.99

Eco Espresso Wall Planter
Wally Eco Espresso Living Wall Planter Front View

Eco Espresso Wall Planter

From $29.99

Eco Spa Wall Planter
Wally Eco Spa Vertical Garden Wall Planter Front View

Eco Spa Wall Planter

From $29.99

Wally Pro 1 Black Wall Planter Pocket
Wally Pro 1 Black Wall Planter Pocket

Wally Pro 1 Black Wall Planter Pocket

From $40.00

Loop Hanging Planter in Terracotta
Loop Hanging Planter in Terracotta

Loop Hanging Planter in Terracotta

From $29.99

Wally Pro 3 Black Wall Planter Pocket
Wally Pro 3 Black Wall Planter Pocket

Wally Pro 3 Black Wall Planter Pocket

From $100.00

Wally Pro Jr. I Pocket Wall Planter
Wally Pro Jr I Vertical Garden Planter Pocket

Wally Pro Jr. I Pocket Wall Planter

From $13.99

Wally Pro 1 Chocolate Wall Planter Pocket
Wally Pro 1 Chocolate Wall Planter Pocket

Wally Pro 1 Chocolate Wall Planter Pocket

From $40.00

Loop Hanging Planter in Rose
Loop Hanging Planter in Rose

Loop Hanging Planter in Rose

From $29.99

Wally Pro Jr. II Pocket Wall Planter
Wally Pro Jr 2 Vertical Garden Planter Pocket

Wally Pro Jr. II Pocket Wall Planter

From $34.99

Wally Pro 3 Chocolate Wall Planter Pocket
Wally Pro 3 Chocolate Wall Planter Pocket

Wally Pro 3 Chocolate Wall Planter Pocket

From $100.00

Wally Pro 5 Black Wall Planter Pocket
Wally Pro 5 Black Vertical Garden Living Wall Planter Pocket

Wally Pro 5 Black Wall Planter Pocket

From $150.00

Eco Oat Wall Planter
Eco Oat Wall Planter

Eco Oat Wall Planter

From $29.99

Loop Hanging Planter in Lavender
Loop Hanging Planter in Lavender

Loop Hanging Planter in Lavender

From $29.99

Eco Mustard Wall Planter
Eco Mustard Wall Planter

Eco Mustard Wall Planter

From $29.99

Eco Forest Wall Planter
Eco Forest Wall Planter

Eco Forest Wall Planter

From $29.99

Eco Indigo Wall Planter
Eco Indigo Wall Planter

Eco Indigo Wall Planter

From $29.99

Wally Pro 5 Chocolate Wall Planter Pocket
Wally Pro 5 Chocolate Wall Planter Pocket

Wally Pro 5 Chocolate Wall Planter Pocket

From $150.00

Loop Hanging Planter in Oat
Loop Hanging Planter in Oat

Loop Hanging Planter in Oat

From $29.99

Loop Hanging Planter in Mustard
Loop Hanging Planter in Mustard

Loop Hanging Planter in Mustard

From $29.99

Loop Hanging Planter in Teal
Loop Hanging Planter in Teal

Loop Hanging Planter in Teal

From $29.99

Loop Hanging Planter in Indigo
Loop Hanging Planter in Indigo

Loop Hanging Planter in Indigo

From $29.99

Loop Hanging Planter in Forest
Loop Hanging Planter in Forest

Loop Hanging Planter in Forest

From $29.99

Eco Brick Wall Planter
Eco Brick Wall Planter

Eco Brick Wall Planter

From $29.99

Wally Pro 5 Peacock Wall Planter Pocket
Wally Pro 5 Peacock Vertical Garden Living Wall Planter Pocket

Wally Pro 5 Peacock Wall Planter Pocket

From $150.00